شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۱۲۶
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۹ - 17 December 2019
پ
اسم پسرانه
امروزه انتخاب کردن نام نیکو برای فرزند به خصوص فرزند پسر هم میتوان کاری آسوده و هم میتوان کاری دشوار باشد سادگی نام به این دلیل است که تنوع اسم بسیار زیاد شده است و میتوان اسم های گوناگون را مورد پرس و جو قرار داد 

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

اسم پسرانه

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر 

مجله اینترنتی شاخه: امروزه انتخاب کردن نام نیکو برای فرزند به خصوص فرزند پسر هم میتوان کاری آسوده و هم میتوان کاری دشوار باشد سادگی نام به این دلیل است که تنوع اسم بسیار زیاد شده است و میتوان اسم های گوناگون را مورد پرس و جو قرار داد 

امیر حسین

معنی اسم پسر: امیر خوب و نیکو، پادشاه نیک، حاکم صاحب جمال.

آبان
معنی اسم پسر: آبها، (در گاه شماری) ماه هشتم از سال شمسی، (در قدیم) نام روز دهم از هر ماه شمسی، (در اعلام) نام فرشته ی موکل آب و تدبیر امور مسائل آبان ماه

آبتین
معنی اسم پسر: اسم پدر فریدون پادشاه پیشدادی و از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی، به معنی روح کامل، انسان نیکوکار

آترابان
معنی اسم: نگهبان آتش، پیشوای دینی

آذرباد
معنی اسم پسر: پابنده و نگهبان آتش، (در اعلام) نام موبدی که بانی آذربایجان بوده است، نام آتشکده‌ای در تبریز، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست، نام موبدی که بانی آذربایجان بوده است، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین

آراد
معنی اسم پسر: (در اعلام) نام فرشته‌ی موکل بر دین و تدبیر امور و مصالحی که به روز آراد متعلق است، 

آراز
معنی اسم پسر: ارس؛ (اَعلام) قهرمان منسوب به طایفه‌ی آس

آران
معنی اسم:  نام پادشاه آذربایجان در عهد باستان، نام شهری در کاشان، نام شهری است که قباد آن را بنا کرده است،

آرتا
معنی اسم پسر: پاک، نام پهلوان ایرانی، ارتا در اوستا به معنای مقدس آمده است. 

آرتین
معنی اسم پسر:  منسوب به آرت، پاکی و تقدس، پاک و مقدس، هفتمین پادشاه ماد، آرش، عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است. 

آرسام
معنی اسم: گونه‌ای دیگر از واژه‌ی آرشام، خرس، زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی

آرسان
معنی اسم: اسم پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی

آرسین
معنی اسم: پسر آریایی
آرش

معنی اسم پسر: عاقل، زیرک، درخشان و تابان عشق


آرشان
معنی اسم پسر: به معنی نر،مرد، نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی

آرکا
معنی اسم پسر: آرخ، مایه اطمینان و پیشتگرمی

آرمین
معنی اسم: نام چهارمین پسر کیقباد سردودمان کیانی، نژاد آرمین کی آرمین، از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد، مرد همیشه پیروز

آروشا
معنی اسم: روشنایی، نور خورشید، آرامش

آروین
معنی اسم: امتحان و آزمایش و تجربه، آزموده و آزمایش شده 

آریا
معنی اسم:آزاده، نجیب، شعبه‌ای از نژاد سفید که از روزگاران بسیار قدیم در ایران، هند و اروپا ماندگار شده‌اند، نژاد هند و اروپایی؛ نژاد هندوارپائیان که در عهدی بسیار کهن با هم زندگی می کردنت. 

آریاراد
معنی اسم پسر: آریایی شجاع و دلیر، آریایی جوانمرد و بخشنده - آریا+راد (جوانمرد بخشنده دانا شجاع) آریایی جوانمرد آریایی شجاع آریایی دانا، نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی

اَرَشک
معنی اسم: پسر و جانشین اردشیر سوم

اَردوان
معنی اسم پسر: نگهبان درستکاران؛ نام پنج تن از شاهان ایرانی از سلسله‌ی اشکانی

اَرسام
معنی اسم: به معنای آرشام

اَرشام
معنی اسم پسر: پسر آرتاشس دوم و برادر تیگران اول، نخستین شاه از شاخه‌ی دوم سلسله‌ی اشکانیان.

اَرشیا
معنی اسم پسر: تخت و اورنگ شاهان، گاه، تخت.

اَوستا
معنی اسم پسر: اساس، بنیاد، پناه، یاوری؛ کتاب مقدس ایرانیان باستان و زرتشتیان، قدیمیترین متنهای موجود به یکی از زبانهای ایرانی.

اُسامه
معنی اسم: اَعلام نام چند تن از صحابیان پیامبر اسلام(ص) از جمله اسامه ابن زید، به تعبیری این واژه به معنی شیر بیشه، اسد (به مجاز) دلیر و شجاع می باشد.

اِرمیا
معنی اسم: اسم پسر و دختر به معنی بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع)

اروند
معنی اسم: تند، تیز، چالاک، دلیر، فر، شکوه، شأن و شوکت، 

الیا
معنی اسم پسر: الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان

امیرسام
معنی اسم پسر: نام مرکب از امیر و سام

امیرصدرا
معنی اسم پسر: پادشاه و امیری که بزرگ و مهتر است، امیر والامقام.

امیرکسرا
معنی اسم پسر: (عربی - فارسی) نام مرکب از امیر و کسرا.

ایلیا
معنی اسم پسر: خداوند خدای من است؛ در تورات از انبیای بنی اسرائیل که در عهد عتیق، عهد جدید و قرآن (= الیاس) از او یاد شده است؛ (در سُریانی) نام امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب(ع)

ایلیار
معنی اسم پسر: (ترکی ـ فارسی) دوست و رفیق ایل، یار و یاور ایل، کسی که همدم و مونس ایل و طایفه است، کمک کننده به ایل، محافظ خانواده
اسم پسر با ب

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

حرف پسرانه با ب

بابک 

معنی اسم: استوار و پدر دوست داشتنی

 

بَردیا
معنی اسم: دومین پسر کورش بزرگ و برادر کمبوجه (سومین پادشاه هخامنشی) است که در اوستایی به معنای بلند پایه است.

بَرزین
معنی اسم: بالنده (بالنده مهر) فشرده‌ی آذر برزین مهر؛ نام یکی از آتشکده‌های بزرگ ایران.

بَرسام
معنی اسم:  نام یکی از سرداران یزگرد ساسانی، از نامهای شاهنامه؛ فرزند بیژن فرمانروای سمرقند که با یزدگرد جنگید.

بَشیر
معنی اسم پسر: مژده دهنده در مقابل نذیر، مژده آور، مژده رسان، بشارت دهنده؛ از القاب پیامبر اسلام(ص)

بُرنا
معنی اسم: جوان؛ شاب، ظریف، خوب، نیک، دلاور

بِهداد
معنی اسم پسر: در کمال عدل و داد 

بِهراد
معنی اسم پسر: جوانمرد نیکو

بِهنود
معنی اسم: از کلمات دساتیری به معنی پسر عزیز، نام پادشاهان هند

بِهنیا
معنی اسم: نیک نژاد، دارای اصل و نسب، اصیل، شریف

باراد
معنی اسم پسر: نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی کرده ونام او در کتیبه کعبه زرتشت آمده است.

باربد
معنی اسم: پسوند محافظ یا مسئول، خداوندِ بار (بارگاه)، پرده‌دار؛ نوازنده و موسیقی دان معروف دربار خسرو پرویز 

بامداد
معنی اسم: مدت زمانی از هنگام روشن شدن هوا تا طلوع آفتاب و یک یا دو ساعت بعد از آن، صبح، صبا؛ اسم پدر مزدک

باهر
معنی اسم: درخشان، تابان

بهدین
معنی اسم: پیرو آیین زرتشتی

بهشاد
معنی اسم: نیکوی شاد؛ مرکب از به (بهتر یا خوب) + شاد

بهنام
معنی اسم: دارای نام نیک

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

اسم پسر با پ

پارسا
معنی اسم: آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند، پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار، متدین، مقدس؛ عارف، دانشمند

پارسان
معنی اسم: منسوب به پارس، پارسی، اهل پارس، از مردم پارس - نام روستایی در نزدیکی سیرجان.

پارسیا
معنی اسم: منسوب به پارسی، پارسی، اهل پارس، از مردم پارس.

پدرام
معنی اسم: آراسته؛ نیکو؛ خوشدل، شاد؛ سرسبز وخرم؛ مبارک، فرخ، خجسته؛ شادی، خوشحالی.

پَرشان
معنی اسم: رزمجو

پَرهام
معنی اسم: فرشته خوبی، همچنین به معنی پیر همه (پدر همه) می‌باشد.

پرهان
معنی اسم: لقب حضرت ابراهیم و نامی در پارسی باستان

پریام
معنی اسم: در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد.

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

اسم پسر با ت

تکین
معنی اسم: پهلوان دلاور

توحید
معنی اسم: یگانه دانستن خدا؛ اقرار به یگانگی خداوند، یکتا پرستی؛ اخلاص

تیام
معنی اسم: چشمانم؛ عزیز و گرامی

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

اسم پسر خاص و تک با ث


ثامر
معنی اسم: میوه دهنده، ثمردهنده
ثامن
معنی اسم: (در قدیم) هشتم، هشتمین. 

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر تک و زیبا با ج

جانيار
معنی اسم: ياری دهنده جان، نام مورخی از مردم بخارا

جاويد
معنی اسم: هميشگی، ابدی 

جويا
معنی اسم: جستجو كننده، جوينده

جويان
معنی اسم جوينده، از شخصيتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان كيكاووس پادشاه كيانی 

جهانیار
معنی اسم: یاور و یاور مردم جهان

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر خاص و تک با چ

چاوه
معنی اسم: عزیز

چکاد
معنی اسم: بالای کوه، قله

چهرآذر
معنی اسم: آذرچهر، دارای چهره ای چون آتش

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر تک و زیبا با ح

حَنیف
معنی اسم: درست و پاک، راستین؛ معتقد به یگانگی خداوند، خداپرست پیش از ظهور اسلام

حِسام
معنی اسم: شمشیر تیز و برنده

حِسان
معنی اسم: بسیار نیکو، بسیار خوب، نیکروی

حافظ
معنی اسم: آن که مراقبت یا حفاظت از کسی، جایی یا چیزی را بر عهده دارد. 

حامی
معنی اسم: منسوب به حام پسر نوح، از اولاد حام؛ آن که پشتیبان و نگهبان کسی یا چیزی است، حمایت کننده، پشتیبان.

حانان
معنی اسم: رحیم، نام یکی از دلاوران در زمان داوود

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

اسم پسر خاص و تک با خ

خاوین
معنی اسم: پاک سرشت

خرمشاد
معنی اسم: با طراوت و شاداب

خوشنود
معنی اسم: خشنود

خوشیار
معنی اسم: دوست و یار شاد و شادمان.

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر جدید و زیبا با د

داتام
معنی اسم:آفریننده و مخلوق، نام یکی از فرماندهان پارسی کاپادوکیه

داتیس
معنی اسم: ، سرداری از مردم ماد و از سرداران داریوش هخامنشی.

دادمهر
معنی اسم: عدالت دوست؛ نام چند تن از امیر زادگان و شاهزادگان در تاریخ.

دارا
معنی اسم: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده‌ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند؛ (به مجاز) خداوند
ریشه: فارسی

داراب
معنی اسم: دارنده؛ در شاهنامه نام شاه ایران از سلسله‌ی کیانی، نام شهرستانی در جنوب شرقی استان فارس.

دارمان
معنی اسم: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی

دارنوش
معنی اسم: نام یکی از وزیران بخت نصر

داریوش
معنی اسم: دارا، دارنده‌ی نیکی (بهی)؛ نام سه تن از شاهان ایرانی از سلسله‌ی هخامنشی.

دامون
معنی اسم: دشت و صحرا؛ از حکمای قدیم یونان و از فیثاغوریان.
ریشه: فارسی

دانا
معنی اسم: دارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل، دارای علم و آگاهی، عالم، علیم.

دانیار
معنی اسم: دارنده‌ی دانش و آگاهی؛ آگاه

دانیال
معنی اسم: قضاوت خدا، یا خدا حاکم من است؛ یکی از چهار پیغمبر بزرگ بنی‌اسرائیل

داوید
معنی اسم: داوود

دایان
معنی اسم: سرافرازی، تکیه گاه

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر خاص و تک با ذ

ذاکر
معنی اسم: آنکه خدا را ستایش می‌کند، آن که ذکر خدا می‌گوید؛ یاد کننده‌ی خدا؛ یاد کننده 

ذکا
معنی اسم: هوشمندی، تیزهوشی، خورشید

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر با ر


رَسام

معنی اسم: رسم کننده، طراح، نقاش

رَها
معنی اسم: اسم پسرانه و دخترانه به معنی نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی

رُهام
معنی اسم: در شاهنامه پهلوان ایرانی، (در عربی) پرنده‌ای که شکار نکند.

راتین
معنی اسم: رادترین، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی

رادان
معنی اسم: مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت، انکه منسوب به جوانمردی است.

رادمان
معنی اسم: رادمنش، کریم، با سخاوت، نام سرداری معاصر خسرو پرویز ساسانی

رادمهر
معنی اسم: خورشید بخشنده، بخشنده همچون خورشید

رادوین
معنی اسم: جوانمرد کوچک

رادین
معنی اسم: بخشنده، جوانمرد

راستین
معنی اسم: حقیقی، واقعی، راست قامت

رامان
معنی اسم: نام ناحیه‌ای است در شهرستان اهواز، منسوب به رام

رامبد
معنی اسم: رئیس رامشگران؛ آرامش دهنده، فرشته

رامتین
معنی اسم: رامسین، رامین، نوازنده، سازنده؛ نام شخصی که واضع چنگ بوده

رامسین
معنی اسم: گونه‌ی کهنه رامتین به معنی سازنده و نوازنده است.

رایا
معنی اسم: نام پسرانه و دخترانه به معنی آنکه مورد توجه خداوند است، فکر و اندیشه

رایان
معنی اسم: نام پسرانه و دخترانه به معنی باهوش و دانشمند، نگهبان آسمان، در عربی نام کوهی در حجاز و نام شهری و روستایی است.

رایبد
معنی اسم: به ضم ب، دانشمند، حکیم، دانا، خداوندگار خرد، مرکب از رای به معنای دانش و خرد و بد پسوند ملکیت

رزین
معنی اسم: محکم استوار باوقار

رستاک
معنی اسم:، نام پسرانه و دخترانه به معنی شاخه‌ی تازه‌ای که از بیخ درخت برآید، زاده‌ی درخت مو

رودین
معنی اسم: فرزند پسر

روزبه
معنی اسم: خوشبخت، سعادتمند، بهروز

روزبهان
معنی اسم: روزبه

روزمهر
معنی اسم: مهر تابناک، مهر و عشق روشن و تابنده، خورشید روز، درخشان

روهینا
معنی اسم: آهن و فولاد جوهردار، جنسی از پولاد قیمتی، آهن گوهر دار، گوهر آهن

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر زیبا و خاص با ز

زامیاد
معنی اسم: رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم

زانیار
معنی اسم: یار دانا و دانشمند

زاهد
معنی اسم: پارسا، پرهیزکار

زکریا
معنی اسم: زکریای نبی از پیامبران بنی اسرائیل

زهیر
معنی اسم: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر جدید و خاص با ژ

ژابیز
معنی: نام گیاهی و دارویی گیاهی که به بومادران (بوی مادران) معروف است، اشک آتش

ژاییز
معنی اسم: ژاییژ، شراره آتش

ژیار
معنی اسم: شهرنشینی، تمدن؛ زندگی شهروندان

ژیوار
معنی اسم: زندگی

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر تک و خاص با س

سَرمد
معنی اسم: پایدار، پیوسته، همیشگی، به طور دائم

سَمیر
معنی اسم: داستان پرداز، قصه گو

سُروش
معنی اسم: پیام آور؛ فرشته‌ی پیام آور، فرشته؛ پیامی که از عالم غیب برسد، الهام

ساتیار
معنی اسم: از نامهای زرتشتی که گونه‌ی دیگر آن به نظر میرسد سادیار باشد، نام یکی از سرداران داریوش.

ساشا
معنی اسم: مدافع و محافظ مردان

سامان
معنی اسم: سرزمین، ناحیه، محل، مکان؛ ترتیب و روش چیزی یا کاری، ثروت، دارایی، قوت، توانایی؛ صبر، آرام و قرار

سامیا
معنی اسم: نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در دوره‌ی هخامنشی.

سامیار
معنی اسم: ثروتمند

سانیار
معنی اسم: دارای عزت و قدرت و کیفیت

سبحان
معنی اسم: پاک، منزه؛ از نامهای خداوند

سپنتا
معنی اسم: پاک و مقدس

سپهر
معنی اسم: آسمان؛ روزگار

سپهراد
معنی اسم: جوانمرد سپاه و لشگر، شجاع و دلیر

سدرا
معنی اسم: نام درختی در آسمان هفتم بهشت

سورنا
معنی اسم: سُرنا، سردار دلیر پارتی معاصر اشک سیزدهم

سوما
معنی اسم: ماه، نور ماه،  زیبا، در گویش مازندران نهر آب

سیروان
معنی اسم: عربی ساربان، نام رودی در غرب ایران که از استانهای کردستان و کرمانشاه می‌گذرد.

سینا
معنی اسم: به معنی دانشمند است که در ایران باستان خانواده‌های دانشمند را سئنا می گفتند، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر جدید و تک با ش

شَنتیا
معنی اسم: نام حضرت علی (ع) در زبور داوود، پیروز

شادمهر
معنی اسم: ویژگی آن که دارای شادی و مهربانی است.

شادیار
معنی اسم: شاد و خوشحال

شارونا
معنی اسم: سرزمین پربار و حاصلخیز

شانیا
معنی اسم: کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست، مصمم

شاهارا
معنی اسم: حافظ شبهای روزه داران

شاهدیس
معنی اسم: مانند شاه

شاهین
معنی اسم: نوعی پرنده‌ی شکاری از خانواده‌ی باز؛ برج میزان

شایان
معنی اسم: شایسته، سزاوار، در خور؛ فراوان

شایگان
معنی اسم: ارزشمند، ممتاز، عالی، شایسته

شروین
معنی اسم: نام قلعه‌ی شروان؛ نام انوشیروان دادگر

شهاب
معنی اسم: پدیده‌ای به شکل خطی درخشان که به علت برخورد سنگ آسمانی با جو زمین و سوختن سریع آن به طور ناگهانی در آسمان دیده می‌شود، بزرگی و جلال

شهراد
معنی اسم: پادشاهِ جوانمرد

شهرداد
معنی اسم: زاده‌ی شهر، شهری

شهنور
معنی اسم: نور شاه و به تعبیری نور خدا

شهیاد
معنی اسم: مرکب از شه (شاد) + یاد (خاطره)

شهیار
معنی اسم: همدم، همنشین و مونس شاه؛ نظیر و همتای شاه؛ 

شهیر
معنی اسم: معروف، نام آور، نامدار

شیانا
معنی اسم: پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر خاص و تک با ص

صابر
معنی اسم: صبور، صبر کننده، شکیبا؛ از نامهای خداوند

صبور
معنی اسم: آنکه در برابر سختیها و رنجها بردبار است، صبر کننده، شکیبا؛ از نامهای خداوند

صوفی
معنی اسم: اخترشناس، پیرو یکی از فرقه‌های تصوف، درویش

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر خاص با ض

ضُحا
معنی اسم: معنی:زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه، آفتاب، خورشید، سوره نود و سوم قرآن کریم

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر تک و زیبا با ط

طَهورا
معنی اسم: از واژه‌های قرآنی به معنی پاک کننده، تطهیر کننده؛ (به مجاز) پاک و پاکیزه.

طاها
معنی اسم: طه، نگارش فارسیانه طه می‌باشد.

طوفان
معنی اسم: هیاهو(معرب از یونانی)، توفان؛ جریان هوای بسیار شدید و معمولًا همراه با بارش باران، برف، تگرگ یا رعد و برق؛ (به مجاز)

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

اسم پسر خاص و زیبا با ظ

ظافر
معنی اسم: ظفریابنده، پیروزی یابنده

ظهیر
معنی اسم: پشتیبان، یاور

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر خاص و تک با ع

عِصام
معنی اسم: بند، ریسمان، طناب؛ حفظ، نگه داری؛ شرافت و شخصیت اکتسابی.

عادل
معنی اسم: با انصاف

عارف
معنی اسم: آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می‌یابد، دانا، آگاه، نام شاعر ایرانی قرن چهاردهم، عارف قزوینی

عاصم
معنی اسم: نگهدارنده، محافظ

عرشیا
معنی اسم: ملکوتی آسمانی، مرکب از عرش + الف نسبت

عماد
معنی اسم: ستون، (به مجاز) آن که بتوان بر او تکیه کرد، نگاه دارنده، تکیه گاه

عمید
معنی اسم: عاشق و بی قرار، همچنین بزرگ قوم، سرور و تکیه گاه طایفه

عیسی
معنی اسم: معرب از عبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر تک و خاص با غ

غَدیر
معنی اسم: آبگیری است بین مکه و مدینه در ناحیه‌ی جحفه؛ روز یا واقعه غدیر که در میان مسلمانان حائز اهمیت است.

غیاث
معنی اسم: فریادرس؛ فریادخواهی؛ از صفات و نامهای خداوند

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر جدید و خاص با ف

فاتح
معنی اسم: پیروز

فاران
معنی اسم: معرب از عبری، موضع مغازه‌ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می‌کردند.

فاطر
معنی اسم: آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم

فربد
معنی اسم: دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند، مناعت، بزرگی، نام پسرانه زیبا

فربود
معنی اسم: راست و درست
ریشه: فارسی

فرحان
معنی اسم: شادان، خندان

فرداد
معنی اسم: داده شکوه، زیبایی و جلال


فرزاد
معنی اسم: زاده شکوه و جلال

فرزام
معنی اسم: لایق، درخور، شایسته

فرزان
معنی اسم: فرزانه، خردمند، عالم، دانشمند

فرزین
معنی اسم: وزیر در بازی شطرنج

فرسام
معنی اسم: دارای شکوه و عظمتی چون سام

فرشاد
معنی اسم: شا دمان، مسرور، خوشحال، هم چنین به معنی روح و عقل، کره مریخ

فرشید
معنی اسم: دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، درخشانتر، نام برادر پیران ویسه

فرنام
معنی اسم: دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور

فرنود
معنی اسم: برهان، دلیل

فرنور
معنی اسم: مرکب از فر به معنای شکوه و جلالی که دیگران را به شگفتی وا می دارد بعلاوه نور، کسی دارای چهره ای بسیار نورانی و باشکوه است.

فرهاد
معنی اسم: از شخصیت های شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی، عاشق افسانه‌ای شیرین

فرهام
معنی اسم: نیک اندیش، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت

فرهود
معنی اسم: پرهود، صداقت و راستی در دین، هم چنین فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شده است را گویند.

فرهوش
معنی اسم: دارای هوش و ذکاوت

فریمند
معنی اسم: صاحب زیبایی و شکوه

فرینام
معنی اسم: دارای نام با شکوه و زیبا

فؤاد
معنی اسم: دل، قلب

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر خاص با ق

قائد
معنی اسم: آن که جمعی از مردم را رهبری می‌کند، رهبر، پیشرو، پیشوا؛ رئیس قافله، کاروان سالار

قباد
معنی اسم: محبوب، شاه محبوب، سرور گرامی؛ در شاهنامه پهلوان ایرانی

قدیر
معنی اسم: توانا، قادر؛ از نامها و صفات خداوند

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر جدید و خاص با ک

کارن
معنی اسم: اسم پسرانه به معنی شجاع و دلیر، نام فرزند کاوه آهنگر و هم چنین اسم سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم (گودرز) قیام کرد.

کامران
معنی اسم: آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط

کامروا
معنی اسم: آن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفق

کامیار
معنی اسم: کامیاب، آنکه کام و نشاط دوست اوست، کامروا و پیروز

کاوه
معنی اسم: از شخصیتهای شاهنامه، اسم آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران (درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک ماردوش

کسرا
معنی اسم: کسری، معرب از فارسی، عربی شدهاسم فارسیخسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد

کورش
معنی اسم: کوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد.

کوشا
معنی اسم: ساعی، تلاشگر

کوشان
معنی اسم: کوشا، ساعی، تلاشگر

کیاراد
معنی اسم: پادشاه جوانمرد، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمرد

کیارخ
معنی اسم: کیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است.

کیارش
معنی اسم: از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی، مرکب از کی + آرش، آرش پادشاه

کیاشا
معنی اسم: شاهنشاه، شاه شاهان، مرکب از کیا (به معنی حاکم، سلطان، فرمانروا) + شا (مخفف شاه)

کیانمهر
معنی اسم: مرکب از کیان (به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه) + مهر به معنی (محبت یا خورشید) دوستی شاهانه، محبت بزرگوارانه، خورشید سرزمین، آنکه در تمام سرزمین برجسته و نورانی و محبوب است است.

کیانوش
معنی اسم: نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه، اسم پسر فارسی به معنی بسیار شیرین

کیوان
معنی اسم: ستاره زحل، نام یکی از بزرگان دربار بهرام گور پادشاه ساسانی

کیهان
معنی اسم: جهان، دنیا، گیتی

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر خاص و تک با گ

گرگین
معنی اسم: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

گلباد
معنی اسم: کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی

گوشیار
معنی اسم: نام حکیمی از فارس

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسر تک و جدید با ل

لاوان
معنی اسم: لابان، عبری از عربی، لین، سفید، نام پدر همسر یعقوب (ع)

لیبرا
معنی اسم: آزاده، رها (به کسر ب)

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

اسم پسر زیبا و خاص با م


مِهداد
معنی اسم: بزرگزاده

مَهدیار
معنی اسم:سرزمین، محافظ و نگهبانِ سرزمین و میهن

مَهیار
معنی اسم: ماهیار

مِهراب
معنی اسم: دارنده‌ی جلوه‌ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد.

مِهراد
معنی اسم: جوانمرد مِهتر و بزرگتر

مِهران
معنی اسم: به معنی دارنده‌ی مهر

مِهربُد
معنی اسم: محافظ یا نگهبان مهربانی و محبت؛ شخصِ مهربان

مِهرتاش
معنی اسم:، روی هم به معنای هم مهر؛ با محبت و مهربان

مِهرداد
معنی اسم: داده‌ی مهر، آفریده شده‌ی مهر؛ نام چهار تن از شاهان اشکانی

مِهرزاد
معنی اسم: زاده‌ی مهر

مِهزاد
معنی اسم: بزرگ زاده، شاهزاده

مِهیاد
معنی اسم: تداعیگر مِهتری و بزرگی؛ مِهتر و بزرگتر

مارتیا
معنی اسم: آدمی، انسان

ماکان
معنی: آنچه بوده است.

مانا
معنی اسم: (صفت از ماندن) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن.

مانی
معنی اسم: اندیشمند

ماهان
معنی اسم: نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد، نام یکی از شهرهای استان کرمان

ماهور
معنی اسم: (پسرانه و دخترانه) تابناک، نوعی گل، نوایی در موسیقی 

متین
معنی اسم: دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ استوار، محکم؛ از نامها و صفات خداوند

محراب
معنی اسم: جایی از مسجد (معمولًا با معماری خاص) 

مزدک
معنی اسم: از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی؛

مهرآیین
معنی اسم: دارای مهر و محبت و دوستی، دارای مهربانی، دارای آیین و روش دوستی و مهربانی.

مهرسام
معنی اسم: پسر خونگرم و مهربان، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است.

مهرشاد
معنی اسم: خورشاد، شادمهر، خورشید هدایت کننده

میثاق
معنی اسم: پیمان و عهد

میشا
معنی اسم: همیشه جوان، همیشه بهار

میعاد
معنی اسم: محل قرار ملاقات، وعده‌گاه؛ زمان قرار ملاقات، زمان وعده

میکائیل
معنی اسم: مقرب، نام فرشته‌ی روزی‌ها

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

اسم پسر جدید و خاص با ن

نادین
معنی اسم: در جریان، پویا و پرتحرک، الهه رودخانه، جاری

نامور
معنی اسم: نام آور، مشهور

نامی
معنی اسم: منسوب به نام، معروف، مشهور

ناهیرا
معنی اسم: روشنایی، نور

نشاط
معنی اسم: شادی، خوشی، سرزندگی

نصیرا
معنی اسم: نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم

نوشیار
معنی اسم: یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ در گرشاسپ نامه

نوید
معنی اسم: مژده، خبرخوش، بشارت

نهاد
معنی اسم: سرشت، اساس، ضمیر دل، طبیعت، بنیاد، قاعده، مقام و جایگاه

نیاوش
معنی اسم: پسری که شبیه احداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و پسوند مشابهت

نیکان
معنی اسم: منسوب به نیک

نیوان
معنی اسم: مرد دلیر، شجاع، پهلوان

نیهاد
معنی اسم: نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد، ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

اسم پسر زیبا و جدید با و

واتیار
معنی اسم: سخنگو

واران
معنی اسم: نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان بهرام بوده داده‌اند.

وارتان
معنی اسم: نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی

واروژان
معنی اسم: کبوتر نر

والا
معنی اسم: بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت، اصیل، نژاده

ورازمهر
معنی اسم: از نامهای زمان ساسانیان

ویوان
معنی اسم: نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

اسم پسر تک و خاص با ه

هابیل
معنی اسم: معرب از عبری، نفس یا بخار، نام پسر آدم (ع)

هادان
معنی اسم: معرب از عبری، نام پدر ساوه همسر ابراهیم (ع)

هامون
معنی اسم: زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه‌ای در سیستان

هامی
معنی اسم: سرگشته و حیران

هستیار
معنی اسم: احساس کننده، ادیب

همام
معنی اسم: دارای مقام و منزلت و فضایل، ارجمند، نام یکی از شعرا و سخنگویان مشهور در آذربایجان

همایون
معنی اسم: خجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی مشهور به زرین کلاه در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

هوداد
معنی اسم: نیک آفریده، داده خوب، داده نیک

هوراز
معنی اسم: دوست صمیمی

هوریار
معنی اسم: یار و دوست خورشید

هوفر
معنی اسم: مرکب از هو به معنای خوب بعلاوه فر به معنای شأن و شکوه و شوکت، شأن و شکوه نیک، شان و شوکت خوب

هومان
معنی اسم: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از سپهسالاران افراسیاب تورانی

هومن
معنی اسم: نیک اندیش

هونام
معنی اسم: خوشنام، نیک نام

هیرسا
معنی اسم: پارسا

هیوا
معنی اسم: امید

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

اسم پسر جدید و خاص با ی

یارتا
معنی اسم: همتای یار، همچون یار

یاسان
معنی اسم لایق و سزاوار، نام یکی از پیغمبران باستانی ایران، در دساتیر کتابی به نام نامه شت و خشور به او نسبت داده شده است.

یاسر
معنی اسم: شترکُش که گوشت قسمت کند، آسان، چپ، طرف چپ، نام پدر عمار، از یاران خاص پیامبر

یاسین
معنی اسم: نام سوره‌ای در قرآن کریم

یاشا
معنی اسم: به معنی زنده باد!، آفرین! زنده باشی

یاشار
معنی اسم: جاویدان، همیشه زنده، زندگی کننده

یزداد
معنی اسم: نام پسرانوشیروان پادشاه ساسانی

یزدان
معنی اسم: خداوند، ایزد، در مذاهب ثنوی، خدای خیر و نیکی، ایزد مقابلِ اهریمن است.

یزدان‌مهر
معنی اسم: خداوند خورشید

یزدانیار
معنی اسم: آن که خداوند یار و یاور اوست.

یکتا
معنی اسم: (ترکی - فارسی) یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند، بی‌همتا

یورام
معنی اسم: خداوند بر من است.

یونا
معنی اسم: به معنی خداوند می‌دهد، نام دیگر حضرتِ یونس (ع)

بیشتر بخوانید: اسم پسرانه ایرانی که با الف شروع میشود

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

اسم پسرانه زیبا و خاص+معنی اسم پسر

 

در این قسمت از مجله اینترنتی شاخه سعی شده تا تمامی اسامی پسرانه چه آنهایی که ریشه در اسم پسر عربی داشته و چه در اسم پسر ترکی داشته را برای شما عزیزان گرداوری کنیم تا بتوانید اسمی زیبا و شایسته را برای پسر خود انتخاب نموده باشید

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
آقا محبت صدیق
|
United Arab Emirates
|
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
0
0
سلام اسم پسرانه محبت هم خوبه و محبت اسم پسرونه قشنگیه