شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

روز جهانی دختر گرامی مبارک، از جانب سازمان ملل متحد روز 19 مهر ماه روز جهانی دختر اعلام شده و تمام کشور هـای جهان دراین روز برنامه خاصی برای دختران و هم چنین ایجاد برابری جنسیتی برگزار می‌کنند. در ادامه و بـه مناسبت فرارسیدن روز جهانی دختر عکسها و متن هایی رابه اشتراک میگذاریم. 
جملات انگیزشی و تاثیرگذار در زندگی و ورزش
در زندگی مشکلات فراوانی وجود دارد و یک روحیه قوی میخواهد تا بتوان در برابر این مشکلات ایستادگی کرد، برای همین ایرانی نیوز مجموعه ای از جملات انگیزشی و تاثیرگذار در زندگی و ورزش را آماده کرده است و امیدواریم لذت ببرید.
متن آگهی ترحیم پدر مجموعه ای از شعر و متن آگهی تسلیت
در خانواده پدر دارای مسئولیت و جایگاه خاصی است و با فوت او یکی از پایه‌های مهم و اساسی زندگی و خانواده از دست می‌رود. از این‌ رو آگهی ترحیم پدر و نوشته روی مزار او را باید با دقت انتخاب کرد تا بنیانگر اندوه بازماندگان باشد.