شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

نحوه مدیریت مالی خانواده
در این دفترها، افراد یا اداره‌ها میزان خریدها و فروش‌ها و خلاصه دخل و خرج خود را می‌نویسند. به زوج‌ها و بخصوص به زن و شوهرهای جوان توصیه می‌شود که تا مدتی برای تنظیم امور مالی و به اصطلاح تنظیم و مدیریت منابع مالی خود به اقدامی مشابه تنظیم دفتر روزانه بپردازند.
حذف چهار صفر از پول ملی به جریان افتاد
حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد دولت به جریان افتاد. براساس اعلام دفتر هیات دولت، بررسی اخیر نشان می‌دهد که حذف ۴ صفر بر نرخ تورم، نرخ ارز و سپرده‌های بانکی اثر واقعی و محسوسی نخواهد داشت.