شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

مزایا و معایب ازدواج با همکار

مزایا و معایب ازدواج با همکار

انتخاب‌هایی که در فضای دانشگاه یا محل کار انجام می‌شود به نوعی از سلامت بیشتری برخوردار است و در مقابل پس از ازدواج تنش‌های بیشتر و گاه پیچیده تری را به نسبت دیگر زوج‌ها به همراه دارند، برای افزایش سلامت این رابطه و ارتقای کیفیت زندگی این دسته از همسران که همکار نیز هستند، راهکار‌هایی زیر را می‌توان ارائه داد.
۵ سال پیش