شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

بهترین کشور ها برای مسافرت در سال 2022

بهترین کشور ها برای مسافرت در سال 2022

با باز شدن مجدد سفرهای بین‌المللی، مسافران ممکن است، از کشورهایی با امنیت بیشتری بازدید کنند، که سابقه قوی در تنظیم سیاست‌های خود به‌طور مناسب و سریع دارند.فهرستی از کشورهای برتر را که بر اساس توانایی آنها در سازگاری، پویا و مدرن بودن رتبه بندی شده اند، ارائه می شود.
جشن سال نو چینی چیست؟

جشن سال نو چینی چیست؟

جشن سال نو چینی: در این تقویم سال به پنج دوره هفتادوسه روزه تقسیم می‌شد. وهر دوره شامل دوماه سه هفته‌ای است. دراین گونهٔ تقویم سال‌ها ده‌ماهه بوده‌است. وتاقبل ازدورهٔ هان غربی به صورت محدود مورد استفاده قرار می‌گرفته‌است
جاهای تفریحی مشهد

جاهای تفریحی مشهد

مشهد یکی از زیباترین شهرهای کشور ایران می باشد که دارای زیبایی های خاصی می باشد و هر توریست و گردشگری برای یک بار هم که شده باید این شهر زیبا را از نزدیک ببیند برای همین خاطر در این مقاله در مورد بهترین مقصدهای گردشگری شهر مشهد صحبت می کنم.