شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

مدارک مورد نیاز برای اخذ یا تمدید پاسپورت برای خانمها و آقایان و سرباز

مدارک مورد نیاز برای اخذ یا تمدید پاسپورت برای خانمها و آقایان و سرباز

گذرنامه یا پاسپورت از یک سو مجوز خروج فردی است که دارای تابعیت سیاست داخلی آن کشور است و از سوی دیگر، تضمین‌کننده امنیت و حقوق مسافر در قلمرو دیگر کشورها به معنی پذیرش آن از سوی کشور مبدأ است. این موضوع، تابع قدرت سیاسی و بین‌المللی کشور صادرکننده گذرنامه است.
۱ سال پیش