شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۴۷۰۵
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۹ - 01 August 2019
پ
دستمال کسی اسـت کـه بـه شـما کمک می کند و دائم همراه شماست یا اوقات بیشتری از شبانه روز رابا او می گذرانید. این شخص هم می تواند همسرتان باشد و هم خدمتکار و هم معاون یا منشی اداری، بـه هرحال او کسی اسـت کـه هر کار کـه بخواهید بکنید باید بـه کمک او انجام دهید یا لا اقل از ان چه می کنید مطلع و آگاه می شود.

تعبیر خواب دستمال و پارچه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب دستمال

دستمال کسی اسـت کـه بـه شـما کمک می کند و دائم همراه شماست یا اوقات بیشتری از شبانه روز رابا او می گذرانید. این شخص هم می تواند همسرتان باشد و هم خدمتکار و هم معاون یا منشی اداری، بـه هرحال او کسی اسـت کـه هر کار کـه بخواهید بکنید باید بـه کمک او انجام دهید یا لا اقل از ان چه می کنید مطلع و آگاه می شود.

 

اگر ببینید دستمال پاک و تمیز و اطو کرده ای دارید یا در جیب خود نهاده اید از خدمت و صداقت شخصی با خصائص گفته شده بهره مند می گردید و او کسی اسـت کـه امتیاز دارد و صادق و خدمتگزار اسـت ولی اگر دستمال شـما چرک و کثیف و مچاله باشد او هست ولی امتیازات لازم را ندارد و فاقد صداقت اسـت.

 

اما گرفتن و دادن دستمال تعبیری کاملا متفاوت دارد. چنانچه کسی دستمال بـه شـما داد شـما را ناراحت و آزرده می کند و افسردگی می یابید. او غم بـه شـما نمی دهد اما موجب تکدرخاطرتان می گردد و اگر شـما بـه کسی دستمال دادید این شـما هستید کـه وی را اندوهگین و مکدر می کنید.

 

تعبیر خواب دستمال و پارچه از بزرگان تعبیر خواب

 

تعبیر خواب پارچه چیست؟

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 پارچه فریب و نیرنگ اسـت و دروغ و ریا مخصوصاً اگر ان را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید.

 

لیلا برایت می گوید:
 دیدن پارچه در خواب، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها اسـت. اگر در خواب ببینید کـه پارچه‌ی کتانی میخرید، یعنی بـه زودی ازدواج می کنید. اگر در خواب ببینید کـه پارچه‌ی کتان می‌فروشید، بیانگر داشتن روزهای شاد اسـت.

 

آنلی بیتون میگوید:
 دیدن هرگونه پارچه در خواب، نشانه ان اسـت کـه دوستان ریاکار با رفتار خود شـما را اندوهگین خواهند ساخت.

 

تعبیر خواب پارچه گل دار

آنلی بیتون میگوید: دیدن پارچه گل دار در خواب، نشانه ان اسـت کـه اوقات بسیاری را بـه بیهودگی اتلاف خواهید کرد.

 

تعبیر خواب پارچه مخمل

آنلی بیتون میگوید:

دیدن پارچه مخمل در خواب، نشانه ان اسـت کـه اقدامات شـما با موفقیت بـه پیش خواهد رفت.

اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه ان اسـت کـه در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد.

دیدن پارچه مخمل کهنه و قدیمی در خواب، نشانه ان اسـت کـه با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می‌سازید.

اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده اسـت، نشانه ان اسـت کـه افتخاراتی بـه او اعطاء خواهد شد، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد.

تعبیر خواب دستمال و پارچه از بزرگان تعبیر خواب

 

تعبیر خواب پارچه بالش

مطیعی تهرانی:

اگر پارچه بالش بـه رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود.

اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می دهد و این بیماری بـه همان خانه بر میگردد کـه اداره امور را بـه عهده دارد.

 

تعبیر خواب پارچه برزنت

آنلی بیتون میگوید:

دیدن پارچه برزنت در خواب، علامت روبه‌رو شده با سردی و خیانت اسـت.

اگر خواب ببینید پارچه برزنت خرید و فروش میکنید، علامت ان اسـت کـه معاملاتی مشکوک خواهید داشت.

 

دیدن پارچه پرده در خواب چه معنایی دارد؟

مطیعی تهرانی: پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید کـه متعلق بـه خود شماست و پرده اسـت و یا میخواهید از ان پرده بدوزید غم و اندوه اسـت بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد.

 

تعبیر خواب خریدن پارچه

مطیعی تهرانی: اگر در خواب مشاهده کنید کـه از دکانی پارچه می خرید و فروشنده برای شـما پارچه ذرع می کندخواب شـما می گوید کـه فریب می خورید و کسی درصدد اغوای شـما بر می آید. 

 

تعبیر خواب پارچه‌های رنگی

مطیعی تهرانی: اگر پارچه زرد باشد بیماری اسـت و اگر سرخ باشد هیجان اسـت و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با ان چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت اسـت چه متعلق بـه خودتان باشد و چه دیگری. اگر دیدید کـه پارچه ذرع می کنید کـه بـه دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک میکنید و چنانچه دیگری بـه شـما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می شوید.

 

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.