زندگینامه ژان برنارد لئون فوکو
(۱۸۱۹ - ۱۸۶۸ م) ژان فوكو فیزیکدان فرانسوی است که به دلیل آزمایش هایی که برای نشان دادن چرخش زمین
زندگینامه زیگموند فروید
(۱۸۵۶ ۱۹۳۹ م) «زیگموند فروید» روان پزشک و بنیانگذار روان شناسی نوین در سال ۱۸۵۶ در خانواده های یهودی
زندگینامه حبیب فزاری
(... ۱۶۱ ه. ق) محمدبن ابراهیم حبیب فزاری یکی از منجمان و مهندسان بزرگ ایرانی در عهد منصور خليفه ی عباسی است.
زندگینامه انریکو فرمی
(۱۹۰۱-۱۹۵۴ م) انریکو فرمی کسی است که نخستین واکنش زنجیره ای هسته ای کنترل شده را به انجام رسانده است.
زندگینامه پی یر فرما
(۱۶۰۱- ۱۶۶۵ م) پی پر فرما ریاضیدان بزرگ فرانسوی قرن ۱۷ در سال ۱۶۰۱ شهر «بومون دولومانی» در جنوب غربی
زندگینامه بنجامین فرانکلین
(۱۷۰۶ ۱۷۹۰۰ م) این دانشمند امریکایی به سال ۱۷۰۶ در شهر بوستون» دیده به جهان گشود.
زندگینامه فیلو فارنزورث
(۱۹۰۶–۱۹۷۱ م) فارنزورث در ۱۹۰۶ در یوتا، نزدیک بیورسیتی متولد شد. زمانی که دوازده ساله بود
زندگینامه میشل فارادی
(۱۷۹۱ - ۱۸۶۷ م) «میچل فارادی» شیمیدان انگلیسی به سال ۱۷۹۱ در خانواده ای فقیر و گمنام در نزدیکی لندن به دنیا آمد.
زندگینامه عبدالرحمان صوفی رازی
(۲۹۱ - ۳۸۶ ه. ق) ابوالحسن عبدالرحمن بن عمر سهل صوفی رازی که اروپاییان او را «ازوفی» می نامند
زندگینامه محمد بن محمد فارابی
ابونصر محمد بن محمد فارابی، فیلسوف، موسیقی دان و ادیب عالی قدر ایران در سال ۲۵۹ ه. ق در قریه ی
قبلی۱۰بعدی