زندگینامه ابوعبدالله جابر سنان بتانی
(۲۴۴-۳۱۷ ه. ق) ریاضیدان و منجم بزرگ که در حران یا نزدیک آن قبل از سال ۲۴۴ هجری قمری چشم به جهان گشود.
زندگینامه سقراط
(۴۷۰-۳۹۹ ق. م) سقراط در سال ۴۷۰ قبل از میلاد ( سدهی پنجم قبل از میلاد) از پدری مجسمه ساز و سنگ تراش و مادری قابله ( ماما) به دنیا آمد.
زندگینامه دیوید سارناف
(۱۸۹۱-۱۹۷۱ م) در سال ۱۹۳۹، گفته ی دیوید سارناف برای گروهی از تماشاچیان کنجکاو، باورنکردنی به نظر می رسید
زندگینامه عبدالجليل سجزی
(۳۴۰ -۴۱۵ ه. ق) ابوسعید احمد بن محمد بن عبدالجليل سجزی یا سجستانی، ریاضیدان مسلمان و منجم بزرگ ایرانی
زندگینامه ژان پل سارتر
(۱۹۰۵-۱۹۸۰ م) «ژان پل سارتر» فیلسوف و نویسندهی شهیر فرانسوی در سال ۱۹۰۵ در پاریس چشم به جهان گشود.
زندگینامه ایرن ژولیو کوری
(۱۸۹۷ ۱۹۵۶ م) ایرن ژولیو کوری و همسرش فردریک در عنصرهای سبک تر، پرتوزایی مصنوعی تولید کردند
زندگینامه آندرتی ساخارف
(۱۹۲۱-۱۹۸۹ م) ساخاروف در ۱۹۲۱ در مسکو متولد شد. اما در بدو امر، بیش از فعالیت سیاسی،
زندگینامه جیمز پرسکات ژول
(۱۸۱۸ - ۱۸۸۹ م) جیمز ژول دانشمند انگلیسی، پسر یک آبجوساز ثروتمند بود که پژوهش های علمی پسرش را تشویق می کرد
زندگینامه ویلهلم کنراد رونتگن
(۱۸۴۵ ۱۹۲۳ م) ویلهلم رونتگن پرتوهای X را در سال ۱۸۹۵ کشف کرد. این کشف آغازگر عصر جدیدی در علم فیزیک شد.
زندگینامه ژان ژاک روسو
(۱۷۱۲-۱۷۷۸ م) این فیلسوف شهیر فرانسوی در سال ۱۷۱۲ در خانواده ای فقیر در شهر ژنو چشم به جهان گشود.
قبلی۱۱بعدی