زندگینامه تامس واتسن
(۱۹۱۴-۱۹۹۳ م) تامس واتسن پسر به عنوان فرزند ارشد رییس ماشین های تجاری بین المللی با احساس آزار دهنده
زندگینامه ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی
( قرن سوم ه. ق) ابوالعباس فضل بن حاتم از ریاضیدانان مسلمان و منجمان نامدار ایرانی در قرن سوم هجری است
زندگینامه اسحاق نیوتون
نیوتون ریاضیدان، مکتشف و اندیشمند بزرگ انگلیسی در سال ۱۶۴۳ در «وولس تورپ» در بخش «لینکولشابر»
زندگینامه فریدریک ویلهلم نیچه
فریدریک ویلهلم نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی در سال ۱۸۴۴ در خانواده ای مذهبی در شهر روکن آلمان پا به عرصه ی هستی نهاد.
زندگینامه آنور برنهارد نوبل
(۱۸۳۱ - ۱۸۹۶ م) وی در سال ۱۸۳۱ در کشور سوئد به دنیا آمد و در سن پترزبورگ تحصیل کرد.
زندگینامه ماتیو فونتین موری
(۱۸۰۶ - ۱۸۷۳ م) ماتیو فونتین موری مطالعه روی اقیانوس ها را به صورت یک علم در آورد.
زندگینامه آکیو موريتا
(۱۹۲۱–۱۹۹۳ م) موریتا از هنگامی که در کلاس سوم ابتدایی تحصیل می کرد، مصمم گشته بود که گردارنده ی
زندگینامه دیمیتری ایوانوویچ مندلیف
( ۱۹۰۷ - ۱۸۳۴ م) ایوانوویچ مندلیف، شیمیدان بزرگ روسی در سال ۱۸۳۴ در شهر اتوبولسکه روسیه
زندگینامه گریگور مندل
(۱۸۲۲ - ۱۸۸۴ م) گریگور مندل زیست شناس اتریشی قانون های اصلی وراثت را کشف کرد.
زندگینامه منتسکیو
(۱۶۸۹ - ۱۷۵۵ م) این فیلسوف و اندیشمند شهیر فرانسوی در سال ۱۶۸۹ در نزدیکی شهر «بردو» و در خانواده ای
قبلی۶بعدی