زندگینامه پی پرسیمون لاپلاس
(۱۷۴۹ -۱۸۲۷ م) لاپلاس» ریاضیدان بزرگ فرانسوی در سال ۱۷۴۹ در شهر «پون لوک» فرانسه از پدری گمنام
زندگینامه یوهان گوتنبرگ
(۱۳۶۸ ۱۴۶۸ م) یوهان گوتیرگ، مخترع بزرگ چاپ در سال ۱۳۹۸ در شهر «ميتز» آلمان در یک خانوادتی اشرافی
زندگینامه بیل گیتس
(۱۹۵۵ - ... م) بیل غول بزرگ فناوری آمریکاست که از این جا و آن جا، فکرهای نو را به عاریه می گیرد و آنها را در کمال
زندگینامه کارل فردریش گاوس
(۱۷۷۷ - ۱۸۵۵ م) کارل فردریش گاؤس ریاضیدان، اخترشناس و فیزیکدان، قضیهی بنیادی در نظریه ی اعداد
زندگینامه ابوسهل کوهی
(۳۲۹ - ۳۹۲ ه.ق) ابوسهل و يجن بن رستم کوهی به سال «۳۲۹ ه / ۹۴۰ م» در یکی از روستاهای قدیمی
زندگینامه رابرت گدارد
(۱۸۸۲ ۱۹۴۵ م) زمانی نه چندان دور، گادارد که پروفسور فیزیک از دانشگاه کلارک.
زندگینامه ژرژ کوویه
(۱۷۶۹ - ۱۸۳۲ م) ژرژ کوویه در سوییس به دنیا آمد؛ ولی پس از الحاق زادگاهش به فرانسه در سال ۱۷۹۳ تابع فرانسه شد.
زندگینامه ژاک ایوز کوستو
(۱۹۱۰–۱۹۹۷ م) ژاک ایوز کوستو اقیانوس شناس فرانسوی بود که جهان زیر دریا را به روی دانشمندان و مردم عادی گشود.
زندگینامه نیکلاس کوپرنیک
(۱۴۷۳ - ۱۵۴۳ م) نیکلاس - کوپرنیکوس» مشهور به «کوپرنیک»، منجم، ستاره شناس
زندگینامه ماری کوری
(۱۸۶۷ -۱۹۳۴ م) ماری کوری شیمیدان و کاشف عناصر در سال ۱۸۶۷ و از خانواده ای گمنام
قبلی۸بعدی