زندگینامه فردریک آگوست ککوله
( ۱۸۹۶ - ۱۸۲۹ م) فردریک ککوله به دانشگاه گیسن در آلمان رفت تا به تحصیل معماری بپردازد
زندگینامه کنفسیوس
کنفسیوس در خانوادهای تولد یافت که پدر خانواده مقام ژنرالی داشت. در سه سالگی از پدر یتیم شد
زندگینامه ویلیس گریپر
(۱۸۷۶-۱۹۵۰ م) او انسان شریفی بود؛ بانی خیر و نیکوکاری که همواره در جهت مصالح انسان دوستانه قدم برمی داشت.
زندگینامه رابرت کخ
(۱۸۴۳- ۱۹۱۰ م) «رابرت کخ» کاشف و میکروب شناس بزرگ آلمانی سال ۱۸۴۳ در شهر «هارتز» چشم بر هستی گشود.
زندگینامه یوهان کپلر
(۱۵۷۱-۱۶۳۱ م) «یوهان کپلر» ستاره شناس و منجم و راصد بزرگ آلمان به سال ۱۵۷۱ میلادی در خانواده ای
زندگینامه هنری کاوندیش
(۱۷۳۱-۱۸۱۰ م) هنری کاوندیش در یک خانواده ی اشرافی در انگلیس به دنیا آمد.
زندگینامه امانوئل کانت
(۱۷۲۴ -۱۸۰۴ م) «امانوئل کانت» اندیشمند و فیلسوف در سال ۱۷۲۴ در شهر «کینگسبورگ آلمان چشم بر گیتی پهناور گشود.
زندگینامه جرج واشنگتن کارور
(۱۸۶۴ ۱۹۴۳ م) واشنگتن کارور، جرج در زمان جنگ داخلی آمریکا در مزرعه ی موسس و سوزان کارور
زندگینامه فيثاغورث
( ۵۷۲-۵۰۰ق م) «فیثاغورث» ریاضیدان یونانی در سال ۵۷۲ قبل از میلاد مسیح چشم به گیتی گشود.
زندگینامه هنری فورد
(۱۸۶۳ - ۱۹۴۷ م) فورد، از خانواده ای متوسط اهل میشیگان آمریکا بود و در این اندیشه که همه ی طبقات اجتماعی
قبلی۹بعدی