علم چیست؟
انسان همیشه مترصد بوده است که راهی برای تشریح زندگی و آنچه در دنیا در مورد وی روی میدهد، پیدا نماید.
بازی بسکتبال چگونه به این اسم نامیده شد ؟
بسکتبال را غالبا بازی بین المللی می نامند، چون هر ملت متمدنی این بازی را دارد.
بازی بیلیارد از چه وقت به وجود آمد؟
بازی بیلیارد تا به حال دو سرنوشت متضاد در دوره زندگانی خود داشته است. تا مدتها خانه بیلیارد در شهرهای بزرگ
بازی بولینگ از چه تاریخی آغاز شد؟
به نظر میرسد که فکر غلتاندن یك جسم مدور برای زدن بتعدادی جسم ثابت، نخستین نوع بازی بوده است که در میان انسانها
بازی تنیس چگونه شروع شد؟
بعضی از ورزش ها خود بخود اختراع شده اند، و بعضی هم در دوره های طولانی بوجود آمده اند.
ورزش اسکی چگونه به وجود آمد؟
ممکن است تصور کنید که اسکی ورزش و بازی جدیدیست، ولی در حقیقت حرکت با اسکی قدیمی ترین نوع مسافرت انسانست !
فوتبال چگونه آغاز شد؟
از ماه سپتامبر تا نوامبر، هر روز شنبه بعداز ظهر، در کشورهای متحده آمریکا موقع بازی فوتبال است.
بازی های المپیک از چه وقت شروع شد؟
شاید بزرگترین افتخاری که میتواند نصیب یك ورزشکار شود، بردن مدال طلا در بازی های المپیك است.
خیمه شب بازی از چه وقت شروع شد؟
لابد میدانید که تعداد زیادی عروسکهای مخصوص بازی وجود دارد. عروسکهای دستی، عروسکهای میله ای
چرا می رقصیم؟
پیش از آنکه کودکان حتی صحبت کردن را یاد بگیرند، و بدون آنکه به بینند که کسی میرقصد، غالبا بدن خود را با حرکات
قبلی۱۳بعدی