ساخت اتاق خشم، ایده عجیب چند زن چینی+تصاویر
اتاق خشم
ملل متحد چیست؟
در این دوران آشفته دنیا، مطالب زیادی درباره ملل متحد میشنویم. ملل متحد چیست ؟
اولین مالیات کجا گرفته شد؟
اصطلاحی وجود دارد که میگوید(مرگ و مالیات همیشه با ماهستند). بهر نحوی که شده مردم
چرا باید مالیات بپردازیم؟
مالیات در تمام اجتماعات پیشرفته بوجود آمده است تا برای خدمات عمومی که توسط حکومت ها انجام میگیرد به مصرف برسد
فرمان مشروطه چیست؟
امروزه، مردم در هر نقطه ای که باشند کاملا نگران حقوق، آزادی و قوانینی که آنها را در برابر هر نوع ظلم
پیدایش قوانین چگونه بود؟
با پیدایش هرگونه روابط اجتماعی مفهوم عدالت یا قانون نیز بوجود می آید. به‌عنوان مثال
اولین حکمران انگلیس که بود؟
ما میل داریم که فکر کنیم انگلستان از شروع تاریخ یک قسمت از اروپا بوده است، ولی در حقیقت چنین نیست.
قرون وسطی چیست؟
تاریخ بشریت را مورخین بسه قسمت بزرگ تقسیم کرده اند : از منه قدیمه، قرون وسطی و عصر جدید
اولین وسیله حمل و نقل چه بود؟
اگر دریك جزیره متروك گیر کنید و بخواهید چیزیرا از یك نقطه نقطه دیگر منتقل نمایید.
اولین شاهراه کدام بود؟
میتوان گفت استفاده از مسیر حیوانات در درون جنگلها و بیشه ها، سرآغاز جاده سازی برای انسانها بوده است.
قبلی۹بعدی