گریپ فروت از کجا آمده است؟
همه روزه روی میلیونها میز صبحانه (گریپ فروت) به‌عنوان یك میوه مطلوب قرار میگیرد.
موز از کجا آمده است؟
موز یکی از قدیمی ترین میوه های شناخته شده در تاریخ میباشد. اولین مردمانی که در تاریخ از آنها مدارکی بدست آمده است
گریپ فروت از کجا آمده است؟
همه روزه روی میلیونها میز صبحانه (گریپ فروت) به‌عنوان یك میوه مطلوب قرار میگیرد.
نارگیل از کجا آمده است؟
نارگیل، میوه درختی است به همین نام و میلیونها نفر مردم دنیا آن را میشناسند و از آن استفاده میکنند.
تاریخ استفاده از نمک؟
به نظر میرسد اشخاص مختلف احتیاجات مختلفی به نمك دارند. بطور کلی، امروزه اغلب مردم روی زمین نمك
ابزار خوردن چگونه به وجود آمدند؟
طریقی را که انسان غذا میخورد یکی از علامات تمدن میباشد و از زمانهای خیلی قدیم انسان وسایل
تاسیس رستوران ها چگونه آغاز شد؟
هرچند ممکن است دست پخت مادر ما در خانه خیلی خوب باشد، باز ما اغلب میل
پختن چگونه آغاز شد؟
امروزه آشپزی یك هنر است. سرآشپزهای بزرگ، رستورانهای مشهور، هزاران کتاب آشپزی
چگونه مردان غارنشین آتش را کشف کردند؟
دانش آتش درست کردن و بکار بستن آن اولین قدم انسان در جاده تمدن بوده است.
شانه از چه وقت ابتدا بکاربرده شد؟
شاید اولین دفعه که زن پی برد میتواند با مرتب کردن موهای خود بنحو مخصوصی خود را جذاب تر سازد
قبلی۱۱بعدی