اولین وسیله حمل و نقل چه بود؟
اگر دریك جزیره متروك گیر کنید و بخواهید چیزیرا از یك نقطه نقطه دیگر منتقل نمایید.
اولین شاهراه کدام بود؟
میتوان گفت استفاده از مسیر حیوانات در درون جنگلها و بیشه ها، سرآغاز جاده سازی برای انسانها بوده است.
بیمه چگونه آغاز شد؟
بیمه عبارتست از حفظ و مصون داشتن اشخاص در مقابل از دست دادن دارایی و یا املاك آنان.
وال استریت چیست؟
غالبا میشنویم که چگونه اتفاقاتی که در وال استریت میگذرد، روی زندگی مردم در سراسر دنیا اثر میگذارد.
اولین بانک کدام بود؟
از وقتی که انسان دارای پول شده، لازم بوده است که کسی برایش در جای امنی نگاهدارد، یا اینکه هنگام احتیاج
چگونه رد و بدل کردن سهام آغاز شد؟
میلیونها نفر از مردم به احتمالا نصف جمعیت امریکا به آنچه که در محل بورس میگذرد سخت علاقه مند هستند
بادام زمینی از کجا پیدا شد؟
در برخی نقاط کشور (پرو) تعدادی قبرهای ماقبل تاریخ کشف گردید و دانشمندان در حین کاوش
اولین آسمان خراش کدام بود؟
امروزه در سراسر دنیا، هر کجا که شهرهای بزرگ وجود دارند، ساختمانهای بزرگ و بلندی نیز یافت میشود
ذرت پیوندی چیست؟
خیلی از ماها که در مزرعه زندگی نکرده ایم نمیدانیم چه اندازه مهارت و دانش در پرورش و برداشت غلات
سیب زمینی از کجا پیدا شد؟
وقتی درباره سیب زمینی گفتگو میشود بفکر کشور ایرلند می افتید. و دلیل آن هم اینستکه سیب زمینی
قبلی۱۰بعدی