شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۵۹۷۶
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۲ - 05 October 2019
پ
آیا تا بحال در مورد تسلط بر ذهن چیزی شنیده اید؟ آیا می دانید که اگر افسار ذهن را رها کنید دیگر نمی توانید بر آن مسلط شوید؟ آیا می دانید که عدم تمرکز نشانه این است که شما از مقوله تسلط بر ذهن غافل شده و ذهن به صورتی کامل ا نامرئی مسیر زندگی تان را تحت اراده خود درآورده است؟ آیا می دانید علت بسیاری از استرس ها و افسردگی ها ناشی از عدم تسلط بر ذهن می باشد؟ آیا از قدرت ذهن انسان و روش های کنترل ذهن آگاهید؟

شاخه


تسلط بر ذهن یکی از رازهایی است که انسان سالهای بسیار زیادیست که بدنبال دستیابی به آن می باشد. مهارت تسلط بر ذهن یک رویای همیشگی برای بشر بوده که نیازمند شناخت ساختار ذهن است.

کنترل دست چه کسی است؛ شما یا ذهنتان؟
آیا میتوانید به دلخواه خود از ذهنتان استفاده کنید؟ و هرگاه خواستید آن را خاموش کنید؟ آیا شما از ذهنتان استفاده میکنید یا برعکس؟ آیا قادر به کنترل کامل ذهنتان هستید؟

اگر قادر به کنترل ذهنتان نیستید، پس این ذهن شماست که کنترلتان را دراختیار دارد. دراینصورت، ما ناآگاهانه با ذهن تعیین هویت میکنیم و حتی به این حقیقت آگاهی نداریم که بردهی آن هستیم. دراینحالت، ذهن بسیار مخرب میشود و این ما نیستیم که بهطور نادرست از ذهن استفاده میکنیم، بلکه ما اغلب آن را اصل بهکار نمیگیریم. برعکس، ذهن ما را بهکار میگیرد.

فردی که ذهن او را کنترل کند و قادر نباشد افکارش را متوقف کند، در جدایی آشکار از هستی حقیقی، در دنیایی دیوانهوار از مشکلت و کشمکشها زندگی میکند، اما درصورتیکه شما ارباب ذهنتان باشید، در حالت «حضور در اکنون» خواهید بود.
دراینحالت حضور، در حس یگانگی با هستی و در آرامش بهسر میبرید. یگانهبودن در زندگی در وجوه ظاهری جهان، همراه با درونیترین حقیقت وجودی خویش، که همانا هستی محض است. حالت حضور در لحظه، نه تنها پایان رنج و کشمکش دائمی درونی و برونی، بلکه پایان بردگی انسانها از بیوقفهاندیشیدن است که به معنای رهایی و آزادی از سلطهی ذهن است.

فواید تسلط بر ذهن
اگر بتوانیم کنترل ذهن مان را بدست گیریم بر بسیاری از مشکلت زندگی فائق می آییم و در واقع این ما هستیم که ذهن را کنترل میکنیم نه اینکه ذهن ما را کنترل کند و به هر سمتی که خواست هدایت کند.

اگر بتوانیم ذهن مان را مدیریت کنیم:
نتایج فعالیت های مان نسبت به گذشته ارتقا می یابد؛
حضور در لحظه را بیشتر احساس می کنیم؛
قدرت تمرکزمان افزایش می یابد؛
ذهن خود را صرف مسائل بیهوده نمی کنیم؛
آرامش بیشتری در زندگی نصیبمان می شود؛
و بسیاری از موارد دیگر که نتایج تسلط بر ذهن است.

روش های تسلط بر ذهن
برای ذهن خود وقت بگذارید
در روز، زمانی را برای خود و ذهنتان در نظر بگیرید. لبخند بزنید، کارهای مرود علقه تان را انجام بدهید، به تماشای فیلم بنشینید، پیاده روی کنید، به دل طبیعت بروید و به دور از هر چه دست و پای شما را بسته است، شاد باشید. چیزی که حال و هوایتان را تغییر مثبت بدهد. کاری که حال دلتان را خوب کند. هر کدام این موارد باعث می شوند که ذهن با شادی درونی به آرامش برسد و خود را از دغدغه هایی که با افکار و اعمال روزانه به او اجبار می کنیم برهاند. این کارها هم سلمتی جسم را تضمین می کند و هم به سلمت روح کمک می کند.

خودتان را در اندیشه های دوردست کشف کنید
زمانی که به مراقبه ی ذهن خود می پردازید، در واقع آگاهی پیدا می کنید که شما چیزی فراتر از اندیشه هستید. زمانی که به اندیشه گوش می سپارید، در واقع خود را به صورت عاملی بیرونی در نظر می گیرید و به این حقیقت دست پیدا می کنید که شما اندیشه تان نیستید. در این صورت است که اندیشه دیگر نمی تواند بر شما تسلط داشته باشد و شما با این آگاهی می توانید پایانی دهید بر اندیشه ی غیرارادی و ناخواسته!

تمام توجه خود را بر اکنون متمرکز کنید
بهجای مراقبهی ذهن، میتوانید با جهتدادن کانون توجه خود به «اکنون»، بهسادگی خلأ ذهنی بهوجود آورید. فقط باید بهشدت نسبت به لحظهی حال هوشیار باشید. با این کار، شما آگاهی را از فعالیت ذهن منحرف میکنید و خلأ عدم ذهن را ایجاد میکنید.
حالتی که در آن بسیار هوشیار و آگاه هستید، اما نمیاندیشید و ذهن کامل آرام است.

تمرکز خود را بر روی جسم و کالبد درونی قرار دهید
در این روش شما باید تمرکز خود را برای روی وجود جسمانی خود متمرکز کنید. به این توجه کنید که چگونه در دست ها، پاها، بازوها و سایر قسمت های بدن حیات وجود دارد. تمرکز خود را بر روی میدان انرژی ای که در تمام بخش های بدنتان در جریان است بگذارید. سعی نکنید درباره ی آن فکر کنید، بلکه سعیتان را بر این قرار دهید که آن را با تمام وجود احساس کنید.

با توقف همهویتی با ذهن از ترسها رها شوید
با اینکه وجود ترس برای پیشگیری از خطرات لازم است، اما میزان زیادی از ترسهای ما فقط ترس روانی است که مشکلساز هستند. حالت روانی ترس فارغ از هر خطر عینی و حقیقی، دارای اشکال متعددی است: اضطراب، نگرانی، تشویش، حالت عصبی، فشار روحی، دلهره، وحشت و غیره. ترس روانی همیشه ناشی از فکر به چیزیست که ممکن است اتفاق بیفتد، نه ناشی از چیزی که تاکنون اتفاق افتاده است.

یعنی وقتی که شما در اینجا و زمان حال هستید، ذهنتان در آینده است. این خلأ و شکاف، باعث ایجاد تشویش و نگرانی میشود.
بنابراین اگر شما با ذهنتان تعیین هویت میکنید و تماس با نیرو و سادگی زمان حال را ازدست داده باشید، خلأ ترس، همراه همیشگی شما خواهد بود، اما با قطع هم هویتی با ذهن و تمرکز براکنون و حضور کامل در لحظهی حال، ترسهای روانی شما منهدم میشود و احساس آرامش و شعف و سرور جای آن را خواهد گرفت.

تکنولوژی را رها کنید.
وابستگ ی بیش از حد به تکنولوژی باعث می شود استرس شما بیشتر شود، تمرکز و کارکرد کمتری پیدا کنید، خلقیت شما خشک شود و کیفیت خواب شما پائین آید. همچنین، اعتیاد به اینترنت به عنوان یک مشکل روانی بزرگ شناسایی شده است.

مشکلی که می تواند بروی ذهن و روح شما تاثیرات دائمی بگذارد. اینکه بتوانید زمان هایی را بدون تکنولوژی سپری کنید می تواند به تمرکز شما کمک کند، استرس را کاهش دهد و شادی برایتان به ارمغان آورد.

برای کنترل ذهن ناخودآگاه تمرینات ذهنی انجام دهید
در عصر مدرن امروزی، افراد وابستگی عجیبی به راحتی پیدا کرده اند. هر چیزی را به راحت ترین شکل ممکن خواهان هستند. بیشتر از حافظه های مجازی استفاده می کنند تا ذهن خود و این باعث شده تا ذهن از خود فعالیتی نشان ندهد و همین دلیل باعث فرسوده شدن و خاک خوردگی ذهن می شود.

هر چیزی هم که بلاستفاده بماند مانند رودی به مرداب بدل می شود و سردی در مغز پدید می آید. مغز سرد فرد را دچار افسردگی می کند و ناخودآگاه به سمت مسائلی می رود که به این حال و روز دامن میزنند. مثل شکست ها و اتفاقات تلخ گذشته و یا دلشوره و اضطراب آینده. تسلط بر ذهن داشتن نیازمند یک ذهن فعال و گرم است، بنابراین هر از گاهی سعی کنید چند تمرین به ذهن بدهید تا همیشه سالم بماند و آن را کنترل کرده و به موقع بتوانید از آن استفاده کنید.

مثبت فکر کنید.
از آن لحظه های کوچک زندگی لذت ببرید. چه عطر چای در هوا باشد یا لبخند کسی که دوستش دارید. با توجه بیشتر به این لحظه های مثبت می توانید بر نگاه منفی ذهن خود فائق آئید.
در نتیجه خاطرات مثبت بیشتری در ذهن شما خواهند ماند و این احساس مثبت تبدیل به چیزی همیشگی برای شما می شود.

 

گردآورنده : شاخه

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.