شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

شاخه| مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۴۷۵۲
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۷ - 03 August 2019
پ
درخت خود بـه خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند کـه این مردم در محیط و روی نزدیکان خویش تاثیر چندان ندارند .

تعبیر خواب درخت و یا افتادن از درخت

 

دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب اسـت. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست. اگر در خواب نخل ببینید خوب اسـت زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی اسـت و اگر باره خرما داشته باشد بهتر اسـت. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.

 

تعبیر خواب درخت و یا افتادن از درخت

درخت خود بـه خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند کـه این مردم در محیط و روی نزدیکان خویش تاثیر چندان ندارند .

چند نمئنه از تعبیر خوابهای بزرگان

تعبیر خواب درخت افتاده و افتادن از درخت

لوک اویتنهاو:

 

درخت افتاده: امیدهای بر باد رفته

از درخت افتادن: استهزا خواهید شد

 

جابر مغربی: اگر بیند کـه از درخت بیفتاد و پای او بشکست دلیل کـه بر بلایی عظیم افتد.

 

تعبیر خواب درختان سبز و خشک

آنلی بیتون میگوید:

دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب، علامت ان اسـت کـه امیدها و آرزوهای شـما بـه ثمر خواهد رسید.

دیدن درختان سبزی کـه بـه تازگی قطع شده‌اند، علامت ان اسـت کـه هنگامی کـه احساس میکنید سعادتمند و خرسند هستید، اندوهی بـه زندگی‌تان راه مییابد.

دیدن درختان خشکیده در خواب، علامت ان اسـت کـه زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد.

جابر مغربی: هرچه از درخت خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست.

 

لوک اویتنهاو: درخت خشکیده: شکست

 

تعبیر خواب درخت و یا افتادن از درخت

تعبیر خواب اجزا درخت

بعضی معبران گفته‌اند: دیدن درخت بـه خواب زن اسـت ودرخت چون در خانه سلطان بیند خدمتکار سلطان اسـت اگر درختان بیند کـه ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش مردمان دون اسـت و هر درختی کـه خار دارد تأویلش مردی اسـت بد خوی و ناسازگار.

 

کرمانی گوید:

رگ و بیخ درخت دلیل اسـت بر رضای خداوند در دین. اگر بیند رگهای درخت قوی بود دلیل کـه زکات تمام دهد. اگر خلاف این بیند زکات مال تمام ندهد

پوست درخت دلیل اسـت بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود دلیل کـه خداوندش روزه دار اسـت

شاخ درختان بـه خواب دیدن دلیل اسـت بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر بیند شاخه‌های‌ درختان بسیار اسـت خویشان ان واهل بیت او بسیار باشند

برگ درختان دلیل اسـت بر خوش طبعی اگر بیند درخت برگ بسیار دارد دلیل کـه خداوندش خوش ولطیف بود اگر بیند برگهای اندک دارد تأویلش بـه خلاف این بود ومیوهء درخت دلیل بود بر پرهیز کردن خداوندش در دین

اگر بیند درخت میوه بسیار دارد دلیل بود کـه خداوندش دیندار اسـت اگر بیند درختی را برید یا بیفکند دلیل اسـت بر هلاک خداوندش یا حالش متغیر شود.

 

تعبیر خواب درخت و یا افتادن از درخت

 

تعبیر خواب بالا رفتن از درخت

لوک اویتنهاو: بالا رفتن از یک درخت: اخبار مهم

 

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود

 

جابر مغربی: اگر بیند کـه بر بالای درخت بلندی گردید دلیل کـه کار وی بلند شود.

 

اشعث کرمانی: اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل کـه با مردی بزرگوار پیوندد و بـه سبب او از انچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود.

 

آنلی بیتون: بالا رفتن از درخت در خواب، نشانه رسیدن بـه مقام‌های‌ برتر اسـت.

 

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.