خصوصیات بچه متولد شهریور
کودک متولد شهریور همین طور که در مهد کودک سعی می کند صداهایی را که می شنود تقلید کند، در واقع در وجود خود بذری از استعداد هنرپیشگی را که کمتر
خصوصیات زن متولد شهریور
آیا تصور می کنید که دختر متولد شهریور شما یک فرشته مهربان و آرام و مثل برف پاک است؟ وقتش رسیده است که یک کسی این توهم شما را از بین ببرد
خصوصیات مرد متولد شهریور
بگذارید موضوعی را صاف و پوست کنده به شما بگویم. اگر تشنه رویاهای رومانتیک و قصه های شاه پریان هستید، بیهوده به مرد متولد شهریور امید نبندید
چگونه متولدین ماه شهریور را بشناسیم؟
سنبله نشانه باکرگی است، با این همه نمی توانید این سمبل را خیلی هم واقعی بگیرید. به شما اطمینان می دهم که متولد شهریور بودن، تضمینی برای با کره ماندن نیست.
خصوصیات کارمند متولد مرداد
اگر کارمند شما متولد مرداد است، تقریبا ممکن نیست که از او غفلت کنید. اگر شیر ساکتی است، نادیده گرفتنش ابدأ عاقلانه نیست. شیر هرچه پرخاشجوتر باشد
خصوصیات رئیس متولد مرداد
گفتید که رئیستان متولد مرداد است و شما بیشتر از یک سال است که دارید با او کار میکنید؟ واقعا؟! معلوم می شود شنونده بسیار خوبی هستید
خصوصیات کودک متولد مرداد
شما بی قرار تر از اغلب بچه هاست. خود را بیشتر از دیگ بچه ها به خطر می اندازد و فعالتر است. سپس دوره های تنبلی شیر فرا می رسا دائما این طرف و آن طرف خانه دراز می کشد
خصوصیات زن متولد مرداد
او گل کاغذ دیواری نیست، بلکه گل آفتابگردان است. امکان این که بسیار مشهور و محبوب شود فراوان است و شما باید رقبای فراوانی را از میدان به در کنید که بتوانی
خصوصیات مرد متولد مرداد
شاید مرد متولد مرداد را ببینید که دارد حمام آفتاب می گیرد و یا مشغول سخنرانیهای پرشور است، ولی قطعا او را در انزوای یک بیابان نخواهید دید.
چگونه متولدین ماه مرداد را بشناسیم؟
آیا اخیرا کسی به شما نگفته است، «لطفا در حق من لطفی کن» و بعد هم با لبخند درخشانی نگاهتان نکرده است؟ اگر این طور است به شما مژده بدهم که با گربه بزرگ آشنا شده اید.
قبلی۱۱بعدی