موبایل بازی برای کودکان خوب است یا نه ؟
راهکارهای کاربردی برای کودکانی که با موبایل بازی می کنند؟
باعث تاسف است که بعضی از ما پدر و مادرها کمترین میزان زمان را به کودکان خود اقتصاص می دهیم برخی از ما به هیچ وجه زمانی برای بازی با کودکان خود نداریم چرا؟
نکته هایی برای رشد روانی فرزندمان
تربیت فرزندان
یکی از ساده ترین و چه بسا بهترین راه غلبه بر تنبلی و انجام سریعتر کارها آن است که به فرزندانم یاد بدهیم قبل از شروع تمام چیزهایی را که برای انجام کارشان به آن نیاز دارند آماده کنند و دم دست بگذارند .
آیا یک فرزند در خانواده کافیست یا نه؟
تک فرزندی
آیا شما هم خانواده هایی هستید که فکر می کنید باید یک فرزند داشته باشید و نیازی به فرزند بیشتر نیست آیا به فکر کودک خود بوده اید آیا دوست دارید فرزند بیشتر بیاورید یا نه؟ به همه این سوالات را در این مقاله با ایرانی نیوز پاسخ داده می شود.
قبلی۳