با عشق یکطرفه چه کنم؟
شما عمیقاً عاشق کسی هستید که او هم عمیقاً عاشق شماست ولی این فرد در اوج عشقی که به هم داشتید به طریقی غیرقابل‌تصور موجب آزار و ناراحتی شما شد.
9 توصیه برای جذاب شدن نزد همسر
سخنی با زن و شوهرهایی که عمر زندگی مشترک‌شان از 5 سال بیشتر شده است
ايراني نیوز:احساس تکراری شدن زندگی مشترک، پدیده‌ای است که بعضی زن و شوهرها بعد از گذشت چند سال از شروع با هم بودن‌شان گرفتارش می‌شوند به طوری که حتی عده‌ای آن را طبیعی و اجتناب ناپذیر می‌دانند.
این رفتارهای زنانه هر مردی را جذب می کند!
یک سری رفتارها و خصوصیات در زنان وجود دارد که هر مردی را جذب می کند. این رفتارها عبارتند از :
قبلی۲