پیوند میان رسانه و نهادهای اجتماعی
پیوند میان رسانه و نهادهای اجتماعی، جزئی از تاریخ پیدایش هر رسانه در جامعه است و محصول و بازتاب آن به شمار می آید
تفریح با رسانه به چه معناست؟
تفریح و تفنن گرچه ممکن است رویکرد «استفاده و خشنودی از رسانه ها و تفریح و تفنن» پیش تر در دهه های ۱۹۲۰ مک کوایل
رسانه ای شدن چه اهمیتی دارد؟
رسانه ای شدن امروزه بسیاری از اندیشمندان، انگشت خود را به سوی فناوری ارتباطات جمعی و رسانه های جمعی به عنوان عوامل
انتقال فرهنگ و فرهنگ سازی رسانه
امروزه این واقعیت که رسانه ها نقش مهمی در فرهنگ سازی، انتقال فرهنگ، جامعه پذیری
کارکردهای رسانه ها چیست؟
کارکردهای رسانه ها کارکرد عبارت است از حاصل، نتیجه، فایده و به تعبیر دیگر، نقش یا اثری که هر پدیده در زنجیره ای
فهرست برخی از پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما جهان
بربادرفته، جنگ ستارگان، اشکها و لبخندها، ای تی موجود فرازمینی، ده فرمان، تایتانیک، آرواره ها، دکتر ژیواگو
تاثیر سینما در دنیا
تقریبا تمامی اندیشمندان و صاحب نظران حوزه ارتباطات» گفته «یک عکس برابر با هزاران کلمه است
تاریخچه چندرسانه ای ها
منظور از چند رسانه ای چیست؟
اصطلاح چندرسانه ای به ترکیب رسانه های منفرد نظیر فیلم، ویدیو، موسیقی، کلام، عکس، پایگاه های اطلاعاتی و مانند اینها» اطلاق می شود
تاریخچه دیسک های DVD
دیسک های DVD دیتا را به خوبی نگه می دارند و با مصرف چندین باره، خللی به دیتا وارد نمی آید.
قبلی۸بعدی