شرکت تویتا از کود حیوانی به عنوان سوخت پاک استفاده می کند
وخت های فسیلی و همچنین بنزین برای زمین میتواند یک نوع مخرب باشد از این رو شرکت تویتا می خواهد این روند را کنار بگذرد
راه حل های الون ماسک برای ساخت یک باتری فوق العاده نیرومند
الون ماسک میخواهد از طریق طوفان های جنوب استرالیا یک باتری قوی ونیرومند سازد
خالکوبی زنده با حالت تغییر شکل
خالکوبی ها بیشتر از طریق جوهر انجام میشود و در زیر پوست قرار میگیرند و امروزه دانشمندان خالکوبی را اختراع کردند که قابل تغییر است
راه های سفید کردن داندان با دستگاه
یکی از بهترین راه های سفید کردن دندان از خمیردندان های مناسب و همچنین میزان درصد اسید های آن است
با قرص های ناباروری مردان بیشتر آشنا شوید
دانشمندان میخواهند قرصی را بسازند که اسپرم مرد را مختل کند و از گونه ی مرد را عقیم کنند
دانشمندان می خواهند با تغییر ژن پشه ها عادت نیش زدن را در آن ها متوقف کنند
آیا میتوان با تغییر دادن ژن های پشه ها انها را از نیش زدن متوقف کنیم و ایا این روند به طبیعت صدمه وارد نمی کند
کشور چین توانست میمونهای شبیه سازی شده به دنیا عرضه کند ؟
کشور چین میمون شبیه سازی شده برای رفع انواع بیماری درست کند
اخلاق چیست؟ و اخلاق رسانه ای کدام است؟
اخلاق (هنجار) اجتماعی و حرفه ای را می توان مهم ترین مفهوم جامعه شناختی و البته کانون توجه جامعه شناسی
رابطه بین رسانه و اخلاق
هدف اساسی این بخش طرح پرسش هایی درباره چیستی او چگونگی اخلاق در رسانه هاست، به این معنا که این بخش از کتاب
رابطه بین رسانه و مدرنیته
گرچه بیشتر متفکران اجتماعی کلاسیک، نقش برجسته ای را برای تکوین رسانه های ارتباطی در دوره مدرن قائل نبودند
قبلی۷بعدی