عکسبرداری از یک سلول زنده
دانشمندان توانسته اند با مهارت خود از یک سلول زنده عکس برداری کنند این روند میتواند به بیماری سرطان کمک کند
با یک اسکن ساده از نوزاد میتوان فهمید او اوتیسم دارد یا خیر
دانشمندان توانستند با یک اسکن از نوزاد ، بدانند او اوتیسم دارد یا خیر
چینی ها رکورد اطلاعات کوانتومی را شکستند
دانشمندان چینی قادر به شکستن رکورد اطلاعات کوانتومی شدند و مسافت ارسال را به 1200 رساندند
مشهورترین ستاره ها را بشناسید
ستاره هایی هستند که بسیار نور قویی دارند و این برآیند بخاطر وجود آنها کنار زمین است و دیگر ستاره ها از زمین دور تر هستند
ناسا میخواهد در فضا به کشنت گیاه بپردازد
ناسا میخواهد در فضا کشت سبزی و همچنین انواع گیاهان را انجام دهد و لازم است بدانید در مکانی که اکسیژن وجود ندارد ، هیچ گیاه و یا موجود زنده ای نمی تواند زندگی کند
پیوند اعضا در آینده میتواند بهتری انجام گیرد
پیوند اعضا در این روزها بسیار عالی بوده و عضوهایی که به گفته ی دکتران قبلا انجام نمشد امروزه انجام میگرد و در آینده میتوانید این فرآیند بهتر باشد
چاپگر سه بعدی که میتواند در شرایط سخت هم کار خود را انجام دهید
این چاپگر سه بعدی میتواند از مکان خود به حرکت در بیاید و بدون همراه کار خود را انجام دهد
دمای اقیانوس در سالهای اولیه ی حیات روی زمین
زمین در گذشته توسط بسیاری عوامل نابود شده است و دانشمندان میخواهند بدانند که دمای زمین در ملیارد ها قبل چند درجه بوده است
پادتن قوی برای نابودی بیماری ایدز
دست یابی دانشمندان برای نابودی ایدز بیشتر شده است
ازدواج موفق باعث نابودی الزایمر میشود
به گفته دانشمندان عقل کامل در افرادی است که میتوانند یک ازدواج صحیح و کامل داشته باشند
قبلی۶بعدی